Go to CoE

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม มอ วิชาการ 2559 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม มอ วิชาการ 2559 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ สมัครวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย


YCPC

  • การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.ปลาย ทีมละ3 คน
  • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา C C++ หรือ JAVA
  • สมัครที่ https://goo.gl/cZR9Hw

Mobile Robot

  • การอบรมแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ นักเรียนชั้น ม.ปลาย
  • กลุ่มละ 2 คน พร้อมคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน
  • สมัครที่ https://goo.gl/owCrLW

Arduino Maker

  • การอบรมการใช้และการพัฒนาบอร์ดอาร์ดูโน
  • นักเรียนชั้น ม.ปลาย จำนวน 20 คน
  • สมัครที่ http://goo.gl/lXY10v

 

Comments :