Go to CoE

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ตร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี ๕๙ ถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี


นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 8 ทุน ได้แก่

  1. 5635512083 นายธราเทพ หนูเหมือน
  2. 5735512044 นายพีรพัฒน์ สกุลแก้ว
  3. 5635512042 นายสิทธิศักดิ์ กังแฮ
  4. 5635512054 นางสาวมัลลิกา ชูศักดิ์
  5. 5635512055 นายณัชพล วงศ์สว่างศิริ
  6. 5635512024 นางสาวชฎาธาร บัวอิน
  7. 5635512064 นางสาวพิมพ์อัปสร อินทสระ
  8. 5735512086 นายธีร์ธวัช เขียวพิลาภ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมไหว้ครู 2559

ขอขอบคุณภาพสวย ๆ จาก (at)Psupix ชมรมถ่ายภาพ ม.อ.ภูเก็ต

http://www.psupix.com/gallery/ไหว้ครู-59/

Comments :