Go to CoE

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 19

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ออกบูธตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 19 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


วัน ที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ออกบูธตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 19 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแนะแนวหลักสูตร การรับสมัคร การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีนักเรียนอาจารย์แนะแนวโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และบุคคลต่างๆในจังหวัดภาคใต้ เข้าเยี่ยมชม ให้ความสนใจ สอบถามตลอด

Comments :