Go to CoE

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการ ฟื้นฟูแนวปะการังท้องทะเลในจังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการ ฟื้นฟูแนวปะการังท้องทะเลในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการฟื้นฟูแนวปะการังท้องทะเลในจังหวัดภูเก็ต


ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา กิจกรรมเสริมสักสูตร นำโดยนายสุชาติ รัตนเรืองสี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6(ภูเก็ต) พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา โดยรวบรวมกลุ่มคนที่มีความสนใจในการอนุรักษ์ท้องทะเล พร้อมอาสาสมัครนักดำน้ำจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมฟื้นฟูปะการังแนวชายฝั่งและเพิ่มจำนวนปะการังในท้องทะเล ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6(ภูเก็ต) แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

Comments :