Go to CoE

เด็กสมัครคอมตรึม !! กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียน โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2560

เด็กสมัครคอมตรึม !! กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียน โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วยคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ห้อง 6614 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสัมภาษณ์อย่างคึกคัก


Comments :