Go to CoE

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต้อนรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต้อนรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง มาเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชา วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาภาควิชาฯ ร่วมต้อนรับได้มีการแนะนำหลักสูตรภาควิชาฯ ผลงานวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาและเยี่ยมชมห้องวิจัย INFAR ห้องวิจัย ios & Kinec และห้องสมุดภาควิชาฯ เพื่อเสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่มุ้งเน้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถปฏิบัติงานได้จริงและเป็นแนวทางการศึกษาต่อ


Comments :