Go to CoE

นักศึกษารับรางวัล Awards  ACM-ICPC Thailand Southern Programming Contest 2016

นักศึกษารับรางวัล Awards ACM-ICPC Thailand Southern Programming Contest 2016

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับรางวัล Awards  ACM-ICPC Thailand Southern Programming Contest 2016 และได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ACM-ICPC Thailand National Programming Contest 2016,  Mahasarakham University ทั้งหมดจำนวน 3 ทีม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา


นักศึกษาภาควิขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ผ่านเข้ารอบประเทศไทยจำนวน 3 ทีม จากผลงานในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ในรอบภาคใต้ โดยที่ ลำดับที่ ได้ที่ 2 ลำดับที่ 3 และ ลำดับที่ 7 จากทีมเข้าแข่งขัน 68 ทีม

ในแข่งขันวันที่ 10 กันยายน 2559 อาจารย์ กุลวรรธน์ เชาวนวาที ได้นำทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับนานาชาติ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จ. สงขลา โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย จำนวน 10 ทีม จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 68 ทีม
นักศึกษาจากภาควิชา สามารถทำผลงานได้ดี เข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมด 3 ทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้


ทีม XtremeDyn(at)mic ได้ลำดับที่ 2 สามารถแก้ปัญหาได้ 7 ข้อ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
1. นายภควันต์ มณีเปรม
2. นายณัฐกิตติ์ บุญยัง
3. นายสิรวิชญ์ วงศ์ช่วย


ทีม Super Novice ได้ ลำดับที่ 3สามารถแก้ปัญหาได้ 7 ข้อ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
1. นายธราเทพ หนูเหมือน
2. นายณัชพล วงศ์สว่างศิริ
3. นายนัธธี สุขลิ้ม

ทีม Infinite ได้ลำดับที่ 7 สามารถแก้ปัญหาได้ 5 ข้อ 
- นายธีร์ธวัช เขียวพิลาภ
- นายอนุชิต พลีทั้งกาย
- นางสาวสุกัญญา ฤทธานนท์


รายละเอียดผลการแข่งขันสามารถดูได้จาก
http://scoreboard.skru.ac.th/

Comments :